Pole tekstowe: Improwizowanie kolejnych zwrotek — jak najbardziej mile widziane.